Rat Holing

Wie kent het niet? De silo's of hoppers met butsen en deuken, gevormd door de hamers bij het verhelpen van stromingsproblemen met poeders om de installatie gaande te houden? Bij de opslag en verwerking van poeders treden veelvuldig slechte stromingseigenschappen op die zich uiten in de vorm van 'ratholing' dan wel brugvorming. Die op hun beurt kunnen weer resulteren in productieverstoring en - verlies.

AIRSWEEP® IS THE MOST POWERFUL, VERSATILE MATERIAL FLOW SYSTEM