VERHELPEN VAN
STROMINGS PROBLEMEN
IN BESTAANDE SITUATIES

Wie kent het niet? De silo's of hoppers met butsen en deuken, gevormd door de hamers bij het verhelpen van stromingsproblemen met poeders om de installatie gaande te houden? Bij de opslag en verwerking van poeders treden veelvuldig slechte stromingseigenschappen op die zich uiten in de vorm van 'ratholing' dan wel brugvorming. Die op hun beurt kunnen weer resulteren in productieverstoring en - verlies.
De oorzaken van stromingsproblemen lopen sterk uiteen. Zo kunnen de stroomeigenschappen van het poeder (flowability) afwijken van de verwachtingen, gedraagt het materiaal zich intussen anders, word het tussentijds een andere materiaalsoort met verschillende eigenschappen geselecteerd, is de silo of hopper voor een andere materiaal soort ontworpen, is de silo of hopper asymmetrisch, verandert de binnenkant van de silo of hopper waardoor de glijweerstand toeneemt, kan opstopping ontstaan door een onregelmatige toe- en/of afvoer van het materiaal of is er sprake van aspecifieke omstandigheden (bijvoorbeeld in een filter). In alle gevallen ontstaat er een situatie die leidt tot onvrede en productieverlies. Hulpmiddelen als hamers, mokers of stukken hout en staal worden vervolgens gebruikt om de ontstane problemen te verhelpen. Toch is dit niet altijd dé ideale oplossing. Het probleem kan immers door het ontstaan van butsen en deuken ook worden versterkt. Om stromingsproblemen op een verantwoorde wijze aan te pakken, zijn er diverse hulpmiddelen in de handel.

Mechanische hulpmiddelen
Mechanische hulpmiddelen als vibratroren of pneumatische kloppers zijn een voorbeeld van hulpmiddelen om stromingsproblemen te verhelpen. Deze zijn echter beperkt toepasbaar bij plakkerige en vochtige materialen. Voor het inbouwen van dit soort hulpmiddelen moeten lokaal versterkingen worden aangebracht om mechanische schade aan hopper of silo te beperken. Worden deze hulpmiddelen nadien aangebracht, dan is het bovendien goed om te weten dat er ook nog behoorlijk wat laswerk moet worden verricht. Daarnaast kunnen deze hulpmiddelen voor silo's zijn de trilbodems en -conussen. Evenals voor de eerder genoemde mechanische hulpmiddelen geldt ook voor deze oplossing dat het nadien aanbrengen lastig is. Het in een bestaande installatie inbouwen van deze hulpmiddelen vergt namelijk behoorlijk wat passen en meten en snij- en aswerk aan de silo.

We keep it

FLOW

Airsweep - Brugvorming - Ratholing - Stromings problemen
Afbeelding Airsweep
Pneumatische oplossingen
In vergelijking met mechanische hulpmiddelen zijn pneumatische hulpmiddelen, zoals beluchtingbodems, loswoelstroken en beluchtingpets, vaak veel effectiever. Helaas is de inpasbaarheid van deze oplossing binnen een bestaande installatie vaak moeilijk omdat ook hierbij behoorlijk moet worden gesneden en gelast. En niet alleen aan de buitenkant ook aan de de binnenkant van de silo of hopper. Een luchtkanon lijkt in zo'n geval uitkomst te bieden. Met behulp van een luchtkanon kunnen namelijk gaten in de poederkolom worden geschoten om bruggen te breken met luchtpulsen die haaks op de wand staan. Het nadeel hiervan is dat er grote krachten ontstaan op de wand waardoor een zwaardere constructie nodig is om schade tegen te gaan. Bovendien resulteert de werking in inefficiëntie voor wat betreft luchtverbruik. Een luchtkanon is namelijk niet effectief tegen ratholing en bovendien loopt het poeder door de open nozzle terug in het luchtkanon en membraanklep.

Bin-activator

Een andere, minder bekende methode om ratholing aan te pakken, is werken met een bin-activator die de productstroming bevordert met perslucht. De Airsweep bin-activator bestaat uit een huis met daarin een zogenaamde zuigerkop die net binnen de silo of hopper steekt en die via een veer wordt gesloten (zie onderstaand illustratie)Met perslucht wordt de zuigerkop kort geopend waarbij een krachtige luchtstoot via de zuigerkop radiaal wordt verspreid. De luchtstoot komt als een schijf tussen het poeder en de wand te liggen zodat ter plekke van de luchtschijf de weerstand van het poeder langs de wand wordt doorbroken. Door deze methode ontstaat er stroming of wordt de stroming bevorderd. Door de vorm en de werking kan een bin-activator geheel vanaf de buitenzijde en op weinig ingrijpende wijze worden aangebracht. Het aanbrengen van een opgelaste sok volstaat. Indien lassen aan de hopper of silo niet wenselijk is, kan de sok met een montageplaat worden opgelapt en gebouw. Voor alle bekende materialen van silo's, zoals beton, kunstoog, staal, rvs en aluminium zijn montagesets beschikbaar. Om dat er bij deze oplossing relatief weinig mechanische krachten worden uitgeoefend, hoeft de verbinding niet erg zwaar te worden uitgevoerd. Voor de perslucht-nulsering wordt een membraanklep met hoge luchtdoorlaat direct op de bin-activator gemonteerd. De hiervoor te gebruiken membraanklep is eenzelfde type klep als die wordt toegepast bij persluchtgereinigde filters. Voor de goede werking dient de perslucht toevoer te worden gepulseerd, waarbij de pluktijd 1/4 sec bedraagt terwijl de pauze tijd in de praktijk circa een minuut bedraagt. De veerretour zorgt er voor dat de zuigerkop ook weer snel wordt gesloten zodat er geen product in het instrument terechtkomt. De kleine hoeveelheid lucht die wordt verbruikt, verlaat de silo of hopper samen met het poeder.
Airsweep voor Brugvorming en Ratholing
Duurzaam, veilig en kostenbesparend
In vergelijking met de eerder genoemde beluchtingbodems, loswoelstroken, luchtkanonnen of pneumatische trillers, heeft een bin-activator een aanzienlijk lager luchtverbruik. Per puls bedraagt het luchtverbruik voor de kleinere types circa 15 liter en voor de grotere types circa 50 liter. Een Airsweep systeem bestaat uit een aantal membraamkleppen die via een lang met een ringleiding zijn verbonden, een besturingskastje en een persluchtbuffer. Het strategisch positioneren van de bin-activatoren biedt voldoende overlap en door ze bovendien in verschillende lagen te plaatsen, kan met de onderste bin-activator uitstroming worden gegenereerd terwijl door de hoger geplaatste activatoren 'mastflow' wordt opgewekt. Voor een volledige restlediging worden de onderste bin-activatoren zo geplaatst dat ze een bereik tot voorbij de uitlaat hebben en kunnen lastige hoekjes worden 'schoongeblazen'.
Brugvorming - Stromingsproblemen - Airsweep
Illustratie Brugvorming
Ratholing - Rat Hole - Stromings problemen - Airsweep
Illustratie Ratholing

Betrouwbare, duurzame en goedkope oplossing voor moeilijke stromings problemen

Voorkomt:

RATHOLING
BRUGVORMING
PRODUCT AANGROEI

Neem gerust
contact op
met één van
onze experts

Neem contact op
Leon van de Broek
Verkoop

AIRSWEEP® IS THE MOST POWERFUL, VERSATILE MATERIAL FLOW SYSTEM